مطالب و مقالات بخش حقوق تملک و بند 20-24 ماده 55

آیین دادرسی در تملک املاک و اراضی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آیین دادرسی در تملک املاک و اراضی

صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی

ادامه مطلب ...

تکالیف طرفین در صورت عدم توافق

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تکالیف طرفین در صورت عدم توافق

ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسی و انجام معامله

ادامه مطلب ...

انواع خرید و تملک از سوی شهرداریها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
انواع خرید و تملک از سوی شهرداریها

خرید و تملک با پرداخت عوض

ادامه مطلب ...

143حقوق املاک و اراضی کاربردی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
143حقوق املاک و اراضی کاربردی

حقوق املاک و اراضی کاربردی

ادامه مطلب ...

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 820

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 820

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

ادامه مطلب ...

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آنلایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 820

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آنلایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 820

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آنلایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

ادامه مطلب ...

53388

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53388

قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

ادامه مطلب ...