53395

هدف از تشکیل سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان ( با اولویت فعال

موضوع و اهداف سازمان :

            هدف از تشکیل سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان ( با اولویت فعالیت های کشاورزی ) می باشد تا بتواند مسیر حرکت محصولات مذکور را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید و همچنین سامان دادن به مشاغل شهری با رعایت طرحهای جامع تفضیلی و مقررات موضوعه است. برای نیل به این اهداف سازمان موظف است عملیات زیر را با رعایت مقررات و قوانین مربوطه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد. 

1- احداث میدان مرکزی میوه و تره بار به منظور تامین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و ایجاد رابطه سالم برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی و همچنین تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار 

تبصره: با آغاز بهره برداری از میدان مرکزی میوه و تره بار، میدانهای موجود که به کار عمده فروشی اشتغال دارند بتدریج با رعایت مقررات قانونی به میدان مرکزی هدایت خواهند شد.

 2- ایجاد سردخانه ها و انبارهای موردنیاز در محلهای مناسب پس از کسر مجوز از مراجع ذیربط و رعایت سایر مقررات مربوطه جهت تنظیم عرضه محصولات کشاورزی با مشارکت بخش ای دولتی، تعاونی و خصوصی و بانکها.

 3- ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخش ای دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین ایجاد بازارهای فروش موضعی و جایگاههای موقت برای عرضه محصولات در محلهای مجاز مورد تایید دوائر ذیربط و نیز گسترش میدان مرکزی و بازارهای روز میوه و تره بار پس از تایید شورای سازمان.

 تبصره: تعیین حق بهره برداری و نحوه واگذاری فروشگاهها و غرفه های میادین میوه و تره بار و مدت و نحوه استفاده از محلهای مزبور بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و عرضه وتوزیع میوه مصوب 74/11/1 هیات وزیران و مفاد دستورالعمل شماره 159/1/3/34-75/4/9 وزارت کشور خواهد بود.

4-مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع و تاسیسات جنبی میدان مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و صنایع غذایی و غیره و ارائه اینگونه طرحها به بخش ای دیگر جهت سرمایه گذاری با رعایت مقررات قانونی.

 5-جلب نظر واحدهای دولتی و بخش خصوصی و بانکها و همکاری با تعاونیهای مربوطه در امور کشاورزی و اشتراک مساعی با آنها در امر تهیه و توزیع محصولات.

 6- تعیین سیاست های کلی در جهت اداره میادین احداثی و نیز میادین میوه و تره بار و کنترل عرضه کالا و خدمات به قیمت مناسب برای مصرف کنندگان و استفاده کنندگان وتنظیم برنامه ها در عرضه محصولات و خدمات ضمن اخذ آمار و اطلاعات از کلیه امور میادین و نظارت کامل بر اداره آنها.

 7- از آنجائیکه قیمت میوه و تره بار روز به روز و در مواردی ساعت به ساعت، قابل تغییر می باشد، نقش عمده در قیمت ها را عرضه محصول به عهده دارد. بنابراین مسئولیت ارگانهای مربوطه در این مورد توجه به میزان عرضه محصولات و کنترل قیمت ها می باشد و در موارد خاصی که نیاز به تعیین نرخ باشد در درجه اول نرخهای اعلامی توسط متولیان قانونی لازم الاجرا است و در درجه دوم با رعایت سایر مقررات مربوطه، نرخ تعیین شده توسط مراجع ذیربط به عاملین اعلام و مسئولین میدان بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف مراتب به مراجع قانونی مربوطه اعلام خواهد شد.

 8- با توجه به قانون اصلاح ماده واحد قانون نحوه واگذاری میادین میوه و تره بار و بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و نیز بندهای 19 و 28 ماده 71 قانون تشکیلات وظا ف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1ساماندهی مشاغل شهری از طریق ایجاد و اداره میدانهای عمومی به منظور فراهم نمودن امکانات دسترسی سریعتر مردم به نیازمندیها و مایحتاج عمومی، نظیر میدان ارزاق عمومی، میدان میوه و تره بار میدان فروش اتومبیل، میدان خرید و فروش دام و نیز مشاغلی که در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به تشخیص کمیسیون موضوع بند مذکور (فارغ از مشاغل مزاحمی که سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع ذیربط با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون حفاظت مذکور و نیز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات مربوط به عنوان مشاغل مزاحم می شناسند.) شناخته می شود.

تبصره: سازمان در صورت درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و تفویض اختیارات لازم از طرف سازمان مذکور می تواند با تصویب شورای سازمان در خصوص ساماندهی مشاغلی که فعالیت آنها در اثر اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست تعطیل شده است نیز اقدام نماید.

 9-حفظ و نگهداری و تعمیر ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات میادین بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان با رعایت سایر مقررات مربوطه.

 10-مبادله اطلاعات و تجربیات حاصله با مراکز ذیربط و انجام امور کارشناسی و دادن و گرفتن خدمات مشاوره ای و طراحی در مواقع لازم در سطح کشور، با اعزام یا پذیرش کارشناسان ضمن کسب مجوز از شورای سازمان.

 11- شناسایی و تملک اراضی و املاک مجاز جهت تامین نیازهای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ماده 4 : مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده 5 : مرکز سازمان و حدود عملیات آن.

 

قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداریهای کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید