مطالب و مقالات بخش کمیسیون ماده 100 و اصلاحیه 101

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری (ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب)

ادامه مطلب ...

آراء و نظرات مشورتی حقوقی مرتبط با ساخت و سازهای غیر مجاز

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آراء و نظرات مشورتی حقوقی مرتبط با ساخت و سازهای غیر مجاز

آرای صادره از محاکم دادگستری

ادامه مطلب ...

53393

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53393

نظریات مشورتی مرتبط با قوانین شهرداری کمیسیون ماده 77

ادامه مطلب ...

آرای دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آرای دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام

ادامه مطلب ...

آرای دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آرای دیوان عدالت اداری

نمونه ایی از ارای دیوان عدالت را ملاحظه کنید

ادامه مطلب ...