مطالب و مقالات بخش صدور پروانه-عدم خلاف پایان کار ساختمان

653

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
653

موضوع رأی صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاض

ادامه مطلب ...

652

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
652

موضوع رأی اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

653

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
653

صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروا

ادامه مطلب ...

651

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
651

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

45458

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
45458

آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

ادامه مطلب ...

ارای دیوان در رابطه با صدور پروانه

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ارای دیوان در رابطه با صدور پروانه

~~رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجا

ادامه مطلب ...