مطالب و مقالات بخش اخذ عوارض

مقاله

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقاله

اخذ عوارض تفکیک از سوی شهرداری ها قانونی یا غیر قانونی ؟

ادامه مطلب ...

53428

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53428

ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰ ۲۱ ۸۶ ـ ۲۶ ۶ ۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخش

ادامه مطلب ...

53389

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53389

فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (11) آیین نامه

ادامه مطلب ...

ارای دیوان در رابطه با عوارض

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ارای دیوان در رابطه با عوارض

رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ...