مطالب و مقالات بخش حقوق مدنی سه

شرایط اساسی صحت معاملات

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
شرایط اساسی صحت معاملات

کلیات و وضعیت حقوقی معاملات

ادامه مطلب ...

تحریر قرارداد

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تحریر قرارداد

نکات مقدماتی قبل از تحریر قرارداد که می‌بایست توسط مشاورین املاک رعایت گردد

ادامه مطلب ...

وظایف و تکالیف سر دفتران اسناد رسمی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
وظایف و تکالیف سر دفتران اسناد رسمی

آشنایی اجمالی با وظایف و تکالیف سر دفتران اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

638

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
638

ادامه مطلب ...

53443

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53443

توضیحاتی در باب قانون مدنی

ادامه مطلب ...

حقوق مدنی 3

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی 3

ادامه مطلب ...