مطالب و مقالات بخش حقوق مدنی شش

ریسک ناشی از تنظیم سند وکالت بلاعزل بجای سند قطعی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ریسک ناشی از تنظیم سند وکالت بلاعزل بجای سند قطعی

اهداف توسل به وکالت بلاعزل

ادامه مطلب ...

ممنوعیت اشخاص در انجام معاملات و تأثیر آن در ایجاد ریسک

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ممنوعیت اشخاص در انجام معاملات و تأثیر آن در ایجاد ریسک

مبنای ممنوعیت اشخاص در انجام معاملات

ادامه مطلب ...

مبانی انتقال مالکیت در اموال غیر منقول

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مبانی انتقال مالکیت در اموال غیر منقول

سند در نظر محمد معین به معنی «نوشته قابل استناد» و «مدرک مستند» یا «هر آنچه که بدان اعتماد کنند» تعربف شده است

ادامه مطلب ...

مبانی و موجبات انتقال مالکیت در اموال غیر منقول

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مبانی و موجبات انتقال مالکیت در اموال غیر منقول

مبانی انتقال مالکیت در اموال غیر منقول

ادامه مطلب ...

معاملات فضولی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
معاملات فضولی

کلیات و تعاریف

ادامه مطلب ...

شرایط معامله

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
شرایط معامله

شرط کلمه‌ای است عربی و در لغت به معنای قرار و عهد و پیمان آمده است و جمع آن شروط و شرایط است

ادامه مطلب ...

اقسام عقود

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
اقسام عقود

تقسیم عقد به معین و نامعین

ادامه مطلب ...

معاملات فضولی حقوق کاربردی141

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
معاملات فضولی حقوق کاربردی141

معاملات فضولی حقوق کاربردی

ادامه مطلب ...

حقوق مدنی 6

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی 6

ادامه مطلب ...