مطالب و مقالات بخش صفحه نخست

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

جزوه آموزشی آیین نگارش حقوقی

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور

ادامه مطلب ...

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

دوره آموزش مقررات استخدامی دهیاران استان تهران

ادامه مطلب ...

دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
دوره آموزشی اشنایی با وظایف و تشکیلات دهیاری های کشور ویژه کارکنان دولت- دهیاریها -کارآموزان وکالت

دوره آموزشی شرح وظیفه دهیاران و شوراهای اسلامی با هماهنگی و درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برای مجموعه دهیاران و شوراهای ش

ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

مسئولیت مدنی و جزایی و اداری ناشی از نقض تشریفات در قراردادهای دولتی وشهرداریها و اعتبار سنجی قراردادهای منعقده

ادامه مطلب ...

مقررات و شرح وظایف کارآموزی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقررات و شرح وظایف کارآموزی

فصل اول کلیات و تعاریف ماده۱)در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است الف) کانون کانون وکلای دادگستری مرکز ب) کانون متبوع

ادامه مطلب ...

تعیین حق الوکاله از مدعی به

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تعیین حق الوکاله از مدعی به

نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانع

ادامه مطلب ...

تعیین حق الوکاله از مدعی به

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تعیین حق الوکاله از مدعی به

نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانع

ادامه مطلب ...

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

نگاه کاربردی به قلمرو ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها

ادامه مطلب ...

بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره

ادامه مطلب ...

انتخاب و خاتمه شهردار در قانون شهرداریها مصوب 11 4 1334 و اصلاحات بعدی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
انتخاب و خاتمه شهردار در قانون شهرداریها مصوب 11 4 1334 و اصلاحات بعدی

ادامه مطلب ...

تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

ماده ۱ قانون شهرداری­ها در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشدشهرداری تأسیس میگیرد

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...