مطالب و مقالات بخش قوانین شوراها و شهرداری ها

بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها

جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره

ادامه مطلب ...

انتخاب و خاتمه شهردار در قانون شهرداریها مصوب 11 4 1334 و اصلاحات بعدی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
انتخاب و خاتمه شهردار در قانون شهرداریها مصوب 11 4 1334 و اصلاحات بعدی

ادامه مطلب ...

تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
تاسیس شهر و شهرداری در ماده 1 قانون شهرداریها مصوب 1334

ماده ۱ قانون شهرداری­ها در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشدشهرداری تأسیس میگیرد

ادامه مطلب ...

مقاله

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقاله

نظارت بر مصوبات شورای شهر و الزامات شهرداری

ادامه مطلب ...

مقاله حقوقی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقاله حقوقی

بررسی عزل شهردار از سوی شورای شهر وصلاحیت دیوان عرالت اداری در صدور دستور موقت

ادامه مطلب ...

مقاله

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
مقاله

مسئولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن

ادامه مطلب ...

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ادامه مطلب ...

147

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
147

ادامه مطلب ...

136

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
136

ادامه مطلب ...

55135

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
55135

ادامه مطلب ...

662

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
662

تکالیف و حقوق کارکنان دولت و شهرداریها

ادامه مطلب ...

53395

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53395

هدف از تشکیل سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان ( با اولویت فعال

ادامه مطلب ...

53394

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53394

رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و شهرداری از وظایف و صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است

ادامه مطلب ...

53392

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53392

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77

ادامه مطلب ...

53391

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53391

ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و

ادامه مطلب ...

53390

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
53390

آرای صادره از محاکم قضایی

ادامه مطلب ...

ارای دیوان در مورد مصوبات شورای اسلامی

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
ارای دیوان در مورد مصوبات شورای اسلامی

~~رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ـ ۱۸ ۶ ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج

ادامه مطلب ...

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ارسالی توسط جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ادامه مطلب ...